Browsing: house of dust

Oprócz klimatów piekielnych są jeszcze inne, które bardzo mi w  horrorach podchodzą. Myślę o klimatach medycznych, a ściśle rzecz biorąc…