Browsing: bornless ones

Przy okazji recenzji Krwawego Lodowca wspominałem o zjawisku filmowych kopii w kinie grozy, które mogą się udać. Albo nie. I…